ACCESSORIS LUXURY

Tirador

La mampara disposa d'una nansa per ambdós costats. Es pot servir amb un pom diferent si el client així ho indica.

TA

TA

Tirador Alba exterior

TA

TA

Tirador Alba interior

Escuts

Els escuts poden servir-se en acabat or brillant, or amb pàtina blanca o crom brillant.

OBC

OBC

Acabat Or Brillant quadrat

OPC

OPC

Acabat Or amb patina blanca quadrat

CBC

CBC

Acabat Crom Brillant quadrat

OBR

OBR

Acabat Or Brillant arrodonit

OPR

OPR

Acabat Or amb patina blanca arrodonit

CBR

CBR

Acabat Crom Brillant arrodonit