ACCESSORIS ONA

Poms

La mampara disposa de tres poms diferents. Si el client no diu el contrari la mampara es servirà amb el pom indicat per defecte. Els poms poden servir-se en Brillant i en Mat.

PC

PC

Pom Cilíndric

PE

PE

Pom Esfèric

PS

PS

Pom Semiesfèric

Barres

Les barres poden servir-se en Brillant i en Mat.

BA

BA

Barra articulada

BF

BF

Barra fixa

BT

BT

Barra en forma de T

Prestatges

Els prestatges poden servir-se en Brillant i en Mat.

ETL

ETL

Prestatge Triangular Llarg

ETC

ETC

Prestatge Triangular Curt

EE

EE

Prestatge Especial

Saboneres

La sabonera només es serveix en acabat Brillant.

JAB

JAB

Sabonera