ACCESSORIS NOVA

Barres

Les barres poden servir-se en Brillant i en Mat.

BA

BA

Barra articulada

BF

BF

Barra fixa

BT

BT

Barra en forma de T